Mini ratownik

 Kurs Pierwszej Pomocy dla dzieci przedszkolnych i szkół podstawowych

Czego dziecko się dowie na szkoleniu ?

Szkolenie ma na celu zapoznanie dzieci z tematem pierwszej pomocy, zaszczepienie w nich chęci i obowiązku jej niesienia. Poprzez zabawę połączoną z elementami wiedzy najmłodsi będą zapoznawać się z sytuacjami, które mogą wymagać od nich udzielenia podstawowej pomocy.

N

Dla kogo

Dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  Dzieci, które wcześniej nie miały styczności z udzielaniem pierwszej pomocy bądź też w niewielkim zakresie zetknęły się z jej udzielaniem. Szkolenie zawiera podstawowe elementy z zakresu pierwszej pomocy.

N

Czas trwania i miejsce kursu

Zależy od potrzeb uczestników; 

szacowany czas to 1 godzina z grupą 10 osobową. 

Szkolenia przeprowadzane są w miejscu wskazanym przez klienta.

N

Wielkość grupy

Od 1 do 20 osób. Sugerowana wielkość grupy to 10 osób.

N

Po kursie uczestnik będzie wiedział

  • Oswojenie dzieci z podstawowymi czynnościami ratującymi życie i zdrowie
  • Nauczenie dzieci udzielenia pierwszej pomocy
  • Zapamiętanie numerów alarmowych (jak wezwać pomoc z telefonu, a jak kiedy go nie posiadamy)
  • Zapoznanie się z sytuacjami niebezpiecznymi na boisku i placu zabaw
  • Naukę radzenia sobie w najprostszych sytuacjach: krwawienie z nosa, oparzenia, skaleczenia

Szkolenia pierwszej pomocy i usługi pielęgniarskie

Jesteśmy dostępni 24/7. Zadzwoń i umów się na spotkanie.  

+48 662 283 431

kontakt@emmmed.pl

Pracujemy w całym kraju.